Kunnanhallitus, kokous 30.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 207 Sopimus matkailupalveluiden hankinnasta / VisitMäntyharju

MjuDno-2022-645

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, vt.kunnanjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunta on hankkinut ostopalveluna vuoden 2023 matkailuinfon ja messujen  hoitamisen sekä sisällöntuottamisen somekanaviin Visit Mäntyharju Ry:ltä. Yhteenveto toteutuneesta kaudesta em. palveluiden osalta on liitteenä. Kokemukset kuluneesta vuodesta ja asiasta saatu palaute on ollut myönteistä. Kunnan ennakolta asetetut tavoitteet palveluiden saatavuuden, näkyvyyden ja nuorten työllistämisen kautta ovat toteutuneet.

Kunnan puolesta Katja Kalenius ja Tuomo Penttinen sekä Visit Ry:n puolesta Piia Mäkilä ja Iiro Heikkilä ovat keskustelleet vuoden 2024 matkailupalveluiden toteutuksesta. Visit Mäntyharju Ry on tehnyt kunnan pyynnöstä liitteenä olevan toimenpidekohtaisen tarjouksen. Toimenpidekohtainen sisältö käy ilmi tarjouksesta.

Hallintosäännön 23 §:n mukaan:
"Kunnanhallitus päättää kunnan markkinointi- ja hankeyhteistyösopimuksista, kun omarahoituksen vuosihinta on 10 000 € tai sen yli."

Mäntyharjun kunnan ja Visit ry:n välisessä sopimuksessa määriteltyjen toimenpiteiden osalta on korostetun tärkeää kohdella kaikkia yrittäjiä / yrityksiä tasapuolisesti siitä riippumatta ovatko he Visit ry:n jäseniä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuomo Penttinen, vt.kunnanjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus hyväksyy Visit Mäntyharju Ry:n ja Mäntyharjun kunnan liitteenä olevan kuntasopimuksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Piia Mäkilä ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn HallintoL 28 § 1 mom. 1 kohta.

Varajäsen Ulla Sohlman oli saapuvilla asian käsittelyn ajan klo 17.03- 17.54.

Piia Mäkilä saapui kokoukseen asian päätöksenteon jälkeen klo 17.55.

 

Asia käsiteltiin ensimmäisenä asiana § 202 jälkeen.

Kokouskäsittely

Asian käsittelyn aluksi vt. kunnanjohtaja totesi, että esittelytekstiin lisätään kohta: 

"Mäntyharjun kunnan ja Visit ry:n välisessä sopimuksessa määriteltyjen toimenpiteiden osalta on korostetun tärkeää kohdella kaikkia yrittäjiä / yrityksiä tasapuolisesti siitä riippumatta ovatko he Visit ry:n jäseniä."