Kunnanhallitus, kokous 30.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 204 Talouden toteuma 1-9 / 2023

MjuDno-2023-564

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, vt.kunnanjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Syyskuun lopussa toimintatuottoja oli kertynyt 3 504 657,83 euroa, toteumaprosentti 73,59.
Tuet ja avustukset tulokohdasta oli toteutunut jo 96,52 % hankerahoituksen hyvästä kertymästä johtuen. Vastaavasti kunnan omat  maksutuotot sekä muut toimintatuotot jäivät alle talousarviovarauksen.

Toimintakuluja oli kirjautunut 13 586 576,88 euroa, kertymä 72,68 %. Menokohdat henkilöstökulut ja aineet, tarvikkeet ja tavarat (kertymä yli 75 %) ylittävät tasaisen kertymän.  Erot toimintakulujen kertymissä ovat toimialojen kesken suuret.

Toimintakate oli - 10 081 919,05 €, toteuma 72,36 %.

Verokertymä oli 10 966 604,30 euroa. Tässä vaiheessa kertymä (81,43%) on talousarviota parempi.
Valtionosuuksia oli kirjautunut 1 519 225 euroa. Kertymä on noin talousarvion mukainen.

Tuloslaskelma (ulkoinen) osoitti ajalla 1-9/2023 ylijäämää 1 503 189,45 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuomo Penttinen, vt.kunnanjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus merkitsee talouden toteuman 1-9 / 2023 tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.