Kunnanhallitus, kokous 30.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 205 Tuloveroprosentti 2024

MjuDno-2023-524

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, vt.kunnanjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Valtuuston tulee kuntalain 111 §:n mukaisesti päättää kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä.
Verotusmenettelystä annetun lain 91 a §:n mukaan kunnan tulee ilmoittaa seuraavan vuoden veroprosentit Verohallinnolle viimeistään edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä.

Tuloveroprosentti vuodelle 2024 ilmoitetaan prosenttiyksikön kymmenesosan tarkkuudella.

Mäntyharjun kunnan tuloveroprosentti on nykyisellään 8,11 %. 

Kuntien painotettu keskimääräinen tulovero-% on vuonna 2023 ollut 7,38 %.

Esitetyillä veroprosenteilla vuoden 2024 talousarvio tulee olemaan alijäämäinen. Kunnanvaltuuston tulee päättää talousarvion käsittelyn yhteydessä sopeuttamisohjelmasta, joka muodostuu:
- kunnan ostopalveluiden tarkastelusta
- oman palvelutuotannon sopeuttamisesta kysyntää vastaavaksi
- kunnan palveluksessa olevan henkilöstömäärästä tarkastelusta ( taloudelliset ja tuotannolliset perusteet)
- kiinteistöstrategian sisältävien toimenpiteiden konkretisoinnista

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuomo Penttinen, vt.kunnanjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää Mäntyharjun kunnan tuloveroprosentiksi vuodelle 2024  8,10 %.

Päätös

Hyväksyttiin.

Toni Maczulskij poistui kokouksesta klo 19.38.