Kunnanhallitus, kokous 30.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 184 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Valtiovarainministeriö 2.8.2021 VN/14753/2021  Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna 2021.

Mikkelin kaupunginvaltuusto 16.8.2021 § 126  Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden sopimuksen muuttaminen 1.1.2021 alkaen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.