Kunnanhallitus, kokous 30.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 181 Talouden toteuma heinäkuu 2021

MjuDno-2021-625

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Toimintatuotot
Heinäkuu lopussa toimintatuottoja oli kertynyt 3.110.368 €.  Tasaisen kertymän toteutuessa toimintatuotot ylittävät vuositasolla noin 320.000 €:lla talousarviovaruksen. Tarkempi selvitys kertymästä ja ennusteesta saadaan toimialoilta toisen kolmannesvuosiraportin yhteydessä. 

Toimintakulut
Toimintakuluja on kirjattu heinäkuun loppuun mennessä 30.112.312 €. Tasaisen kertymän toteutuessa toimintakulut ylittävät talousarviovarauksen 5.432.000 €:lla.
Erityisen voimakasta kasvu on ollut menokohdan palvelujen osto kohdalla (käyttöprosentti 67,31). Menokohtaan kirjataan mm. asiakaspalvelujen osto Essotelta (tasaisen kertymän ylitys verttattuna talousarvioon 5.168.000 €) ja toimisto- ja asiantuntijapalvelut.
Myöskin toimintakulujen osalta tarkempi toimialakohtainen tarkastelu on käytössä toisen kolmannsvuosiraportin yhteydessä. 

Verotulot ja valtionosuudet
Verotulokertymä ajalla 1-7/2021 on 14.622.744 €. Kertymä sisältää muutoksia edelliseen vuoteen mm. kiinteistöverojen tilityksen osalta, joten vuosien suora vertailu ei ole mahdollista. Talousarvioon verrattuna verotulokertymä tulee ylittymään. On kuitenkin huomioitava, että kunnan vuoden 2020 maksuunpanotilitys on verottajan ennakkotietojen mukaan  -1.341.122 €. Summa tulee mahdollisesti vielä muuttumaan verotuksen valmistumisen myötä.
Valtionosuudet ovat kertyneet talousarvion mukaisesti.

Liitteenä oleva tuloslaskelma (ulkoinen) osoittaa 1 888.348 €:n alijäämää. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus merkitsee talouden toteuman heinäkuu 2021 tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)