Kunnanhallitus, kokous 30.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 180 Tilintarkastajan selosteet 2021 / 23.-24.8.2021

MjuDno-2021-627

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Mikkelin Tilintarkastus Oy:n tilintarkastaja JHT, HT Mika Mikkonen on suorittanut tarkastuksen kunnassa 23.-24.8.2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus merkitsee Mikkelin Tilintarkastus Oy:n tarkastusselosteen tarkastuksesta 25.-26.1.2021 tietoonsa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)