Kunnanhallitus, kokous 31.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 115 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Valtiovarainministeriö, kunta- ja aluehallinto-osasto
- 7.8.2020 VN/14481/2019: Muutospäätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta vuodelle 2020
- 4.8.2020 VN/13684/2020: Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna 2020.

Mikkelin seudun ympäristölautakunta 12.8.2020 § 59: Maa-aineslupapäätös / Sora ja Betoni V. Suutarinen Oy, Lainojan koeottopaikka, Mäntyharju.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)