Kunnanhallitus, kokous 31.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 117 Talousarvion 2021 valmistelu (lisäpykälä)

Kuvaus

Hallinto- ja talousjohtaja Tuomo Penttinen esitteli ensi vuoden talousarvion valmistumista.

Sivistystoimen ja hallintotoimen talousarvioluvut 2021 on viety ja nämä kaksi toimialaa ovat raamissa.

Teknisen toimen osalta on jotain toimialueita viety ja ja loput saadaan tämän viikon loppupuolella ja viimeistään ensi viikon alussa. 

Näin vuoden 2021 käyttötalouden talousarvioluonnos saadaan ensi viikon puolivälissä.

Kaavailtu investointitaso tulee nostamaan velan €/asukas tasolle 4,800 €.

Suurimmat investoinnit:
- katujen kunnostus: 400.000 €/vuosi
- ruokala/keskuskeittiö, kirjasto ja kunnan hallinnon tilat: 5 milj. €
- vanhan Kisalan saneeraus: 450.000 €
- vesilaitoksen infraan liittyvä saneeraus.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee talousarvion 2021 valmistelukatsauksen tietoonsa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)