Kunnanhallitus, kokous 7.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Opetus-​ ja kulttuuriministeriön päätös OKM/71/520/2018 4.4.2018: Valtion erityisavustus 5-​vuotiaiden maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeiluun. Mäntyharjun kunnalle myönnetty avustusta 11.200,​00 €.

Etelä-​Savon elinkeino-​,​ liikenne-​ ja ympäristökeskuksen päätös ESAELY/272/2017 26.4.2018: Perustettu Kotikankaan luonnonsuojelualue,​ suojelutunnus: YSA240263,​ pinta-​ala noin 6,​0 ha.

Hankasalmen kunta 26.4.2018: Hankasalmen kunta tarjoaa myyntiin osan (400 kpl) Suur-​Savon Sähkön osakkeistaan ja tiedustelee muiden omistajakuntien halua ostaa kyseiset osakkeet (hinta noin 3500 €/osake).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

 Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. (Kuntalaki 91 §).