Kunnanhallitus, kokous 7.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Kuntalaisaloite / Pekkolanlammen kunnostaminen

MjuDno-2017-885

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tapio Montonen, tekninen johtaja, tapio.montonen@mantyharju.fi

Kuvaus

Pekkolanlammen alueen asukkaat ovat jättäneet kuntaan 27.9.2017 seuraavan kuntalaisaloitteen Pekkolanlammen kunnostuksesta:

"Miten liettynyttä ja umpeenkasvavaa lampea voitaisiin hoitaa. Lammen asemanpuoleinen ranta on melkein kasvanut umpeen."

"Pekkolanlampi on pahasti rehevöitynyt, pieni lampi keskellä asutusaluetta. Lammen ruoppaus mudasta ja liejusta koetaan tarpeelliseksi."

"Hajuhaitat, lampi haisee erittäin pahalle."

"Lintujen pesimisen kannalta lammen puhdistukset."

"Lammella on maisema-arvoa, kunnan näkyvyyden kannalta."

"Pekkolanlammen uimaranta, lammesta nousee uidessa mutaa. Uiminen lammessa muissa kohdissa on mahdotonta mudan ja kasvillisuuden vuoksi. Lammen virkistyskäyttöä lammen parantaminen edistäisi."

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Tapio Montonen, tekninen johtaja, tapio.montonen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta

  1. merkitsee kuntalaisaloitteen tietoonsa ja
  2. päättää, että Pekkolanlammen kunnostamisesta tehdään selvitys.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus

  1. merkitsee teknisen lautakunnan käsittelyn tietoonsa;
  2. päättää, että kunnan alueella olevien pienvesien kunnostustarve tulee kartoittaa ja määritellä kriteerit sekä kustannustenjako kunnostukselle; 
  3. saattaa aloitteen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

 Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. (Kuntalaki 91 §).