Kunnanvaltuusto, kokous 10.5.2021

Esityslista on tarkastamaton

§ 24 Itä-Suomen päihdehuollon ky:n purkautumisen loppuun saattaminen sovintoratkaisulla

MjuDno-2021-248

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Maija Penttilä, vs. hallinto- ja talousjohtaja, maija.penttila@mantyharju.fi

Kuvaus

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymässä on 36 jäsenkuntaa, joista peruspääomaosuuksien perusteella isoimmat jäsen kunnat ovat Kuopio 21 %, Kotka 12 %, Mikkeli 11 % ja Kouvola 10 % eli yhteensä näillä kaupungeilla on 54 % osuus kuntayhtymän peruspääomasta.
Kuntayhtymällä ei vuoden 2020 aikana ole ollut mitään toimintaa. Kuntayhtymän purkuun liittyvät toimenpiteet (kiinteän omaisuuden myynti ja arkiston siirto) on tehty. Palvelutuotanto on loppunut vuonna 2018. Kuntayhtymän omaisuus on pankkitilillä olevat varat noin 1,4 miljoonaa euroa. Mäntyharjun kunta hoitaa kirjanpidon ja asiakirjahallinnan.
Luottamushenkilöorganisaatioita ovat yhtymähallitus ja yhtymävaltuusto, jotka on koostettu perussopimuksen mukaisesti. Yhtymävaltuuston kokouksessa on kunkin jäsenkunnan valitsemalla jäsenellä niin monta ääntä kuin hänen edustamansa kunnan kunnanvaltuustoon kuuluu jäseniä.

Kuntayhtymää ollaan purkamassa ja purkusopimus on hyväksytty kaikissa 36 jäsenkunnassa vuonna 2019. Yhtymävaltuusto ei ole kuitenkaan edennyt asiassa loppuselvityksen laatimiseen, koska lokakuussa 2019 vuodenvaihteessa 2016-2017 kuntayhtymästä eronneet Lappeenranta, Joensuu ja Imatra lähestyivät kuntayhtymää vaatimalla itselleen peruspääoman palautusta. Tästä käynnistyi hallintoriita-asia, jonka käsittely on hallinto-oikeudessa kesken. Edellä mainitun johdosta kuntayhtymän purkautuminen on viivästynyt eikä ole tietoa, milloin riita-asia saisi lopullisen ratkaisun.

Voimassa oleva perussopimus on hyväksytty 2015 ja sen mukaan peruspääomia ei palauteta eroaville kunnille. Perussopimuksen syntymiseen liittyi monia eri mielipiteitä ja erimielisyydet liittyivät eritoten siihen, palautetaanko peruspääoma tai osa siitä eroavalle jäsenkunnalle.

Isoimmat jäsenkunnat eli Kuopio, Kotka, Kouvola ja Mikkeli ovat valmistelleet sovintoratkaisua riita-asiaan. Neljän jäsenkunnan viranhaltijat ovat tavanneet Teams -neuvottelussa hallintoriidan käynnistäneiden Lappeenrannan, Joensuun ja Imatran edustajat 30.11.2020. Neuvotteluissa saavutettiin seuraava viranhaltijoiden välinen neuvottelutulos:
"Kuntayhtymän jäljellä olevat varat jaetaan loppuselvityksen valmistumisen ja purkautumisen jälkeen 36 jäsenkunnalle sekä kolmelle hallintoriidan nostaneelle kunnalle samoin perustein kunkin kunnan kuntayhtymän peruspääomiensa suhteessa. Kuntayhtymä vastaa omista oikeudenkäyntikuluista ja hallintoriidan käynnistäneet kunnat vastaavasti omista".

Imatran, Joensuun ja Lappeenrannan kaupunginhallitukset ovat hyväksyneet osaltaan sovintoesityksen ja ovat lupautuneet vetämään hallintoriita-asian pois oikeudesta, mikäli kuntayhtymän kaikki nykyiset 36 jäsenkuntaa myös hyväksyvät sovintoesityksen.

Sovintoesitys on hyväksytty Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän toimielimissä (yhtymähallitus 24.2.2021 ja yhtymävaltuusto 23.3.2021) ja esitetään jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttäväksi 31.5.2021 mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Mäntyharjun kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkamiseen liittyvässä hallintoriita-asiassa saavutetun neuvottelutuloksen, jolla kuntayhtymän varat jaetaan kuntayhtymän purkautumisen jälkeen 36 jäsenkunnalle sekä kolmelle hallintoriidan nostaneelle kunnalle samoin perustein kunkin kunnan kuntayhtymän peruspääomiensa suhteessa.
Osapuolet vastaavat itse omista oikeudenkäyntikuluistaan. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Maija Penttilä, vs. hallinto- ja talousjohtaja, maija.penttila@mantyharju.fi

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto hyväksyy Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkamiseen liittyvässä hallintoriita-asiassa saavutetun neuvottelutuloksen, jolla kuntayhtymän varat jaetaan kuntayhtymän purkautumisen jälkeen 36 jäsenkunnalle sekä kolmelle hallintoriidan nostaneelle kunnalle samoin perustein kunkin kunnan kuntayhtymän peruspääomiensa suhteessa.
Osapuolet vastaavat itse omista oikeudenkäyntikuluistaan.