Kunnanvaltuusto, kokous 10.5.2021

Esityslista on tarkastamaton

§ 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Kokouksen kokoonkutsuja: Markku Häkkänen, kunnanvaltuuston puheenjohtaja.

Kokouskutsu on julkaistu yleisessä tietoverkossa sekä Pitäjänuutiset -lehdessä 4.5.2021 päivätyllä kuulutuksella sekä lähetetty sähköisesti valtuutetuille, kunnanhallitukselle sekä kunnanjohtajalle.

KuntaL 94 § Valtuuston kokoontuminen
Mäntyharjun kunnan hallintosääntö 78 § 1 mom, 79 – 86 §

 

Kunnanvaltuuston kokous pidetään hybridikokouksena. Osa kunnanvaltuutetuista on läsnä kokouspaikalla ja osa läsnä Teams-etäyhteydellä.
Valtuutetuille on toimitettu ohjeet hybridikokousta varten.

 

Päätösehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.