Kunnanvaltuusto, kokous 10.5.2021

Esityslista on tarkastamaton

§ 19 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirjan nähtävänäpito

Pöytäkirjantarkastajat, kaksi henkilöä, on valittu aakkosjärjestyksessä.

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jani Paasonen ja Ismo Partio.