Kunnanvaltuusto, kokous 10.5.2021

Esityslista on tarkastamaton

§ 28 Valtuustoaloite / Mäntyharjun elinvoiman vahvistaminen

MjuDno-2020-871

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Kokoomuksen valtuustoryhmä / Seppo Hujanen, Antti Häkkänen, Markku Häkkänen, Heta Jukola, Panu Karjalainen, Jaana Lopperi ja Anniina Kähkönen jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:
"Viime aikojen yhteiskunnallisissa selvityksissä on tullut esille, että varsinkin etätyön yleistyminen ja koronapandemian kehitys muokkaavat käsityksiä. Nämä muuttavat monien ihmisten ja yritysten toimintatapoja, käytäntöjä sekä asumistottumuksia. Samalla Mäntyharju paikkauntana kiinnostaa.

Kynnys työskentely-, sijoittumis-, ja asumispaikkojen  muutoksille näyttää alenevan. On myös niin, että toimintoja ja töitä voidaan tehdä useissa eri paikoissa ja eri paikkakunnilla.

Edellisen johdosta Kokoomusryhmän valtuutetut aloitteenaan esittävät, että Mäntyharjun kunta yhdessä yrittäjien ja muiden toimijoiden kanssa käynnistäisi hankkeen tämän ihmisten ja yritysten muutoskehityksen suuntamaiseksi entistä voimakkaammin Mäntyharjuun ja samalla paikkakunnan elinvoiman vahvistamiseen."

Mäntyharjussa 14.12.2020"

Päätösehdotus

-

Päätös

Kunnanvaltuusto lähettää aloitteen kunnanhallitukselle toimenpiteistä varten.

Valmistelija

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kuvaus

Valtuuston kokouksessa 14.12.2020 jätetyssä aloitteessa esitetään, että Mäntyharjun kunta yhdessä yrittäjien ja muiden toimijoiden kanssa käynnistäisi hankkeen ihmisten ja yritysten työskentely-, sijoittumis-, ja asumispaikkojen muutoskehityksen suuntamaiseksi entistä voimakkaammin Mäntyharjuun ja samalla paikkakunnan elinvoiman vahvistamiseen.

Mäntyharjun kunta on jo usean vuoden ajan ollut mukana seudullisessa yhteistyössä (Solmu-hanke, eroakiiresta.fi ja rekryonline), jossa kohtaannutetaan ihmisiä ja työpaikkoja sekä houkutellaan ja autetaan ihmisiä muuttamaan Mikkelin seudulle. Kuten aloitteessa todetaan, niin etätyön yleistyminen ja erityisesti koronapandemia ovat muokanneet monien ihmisten ja yritysten toimintatapoja, käytäntöjä sekä asumistottumuksia. Monipaikka-asuminen luo uusia mahdollisuuksia Mäntyharjun kaltaisille paikkakunnille.

Vaikka Mäntyharjussa on hyvät palvelut ja kilpailukykyinen verotaso sekä yrityksillä työpaikkoja, niin edellä mainittujen lisäksi muuttamispäätökseen vaikuttavat erittäin paljon muut henkilökohtaiset syyt, kuten puolison työtilanne, perheen lasten koulu, harrastukset ja kaverit yms. Näitä ei voida kaikilta osin ratkaista etätyön lisääntyessäkään, mutta ihmisten ja yritysten uudet käytänteet voivat lisätä mahdollisuuksia muuttaa paikkakunnalle. Taajaman ulkopuolella etätyön tekemisen haasteena on laajakaistayhteyksien puute. Kirjastolla on kuitenkin nykyään tarjolla moderni etätyöpiste, Kuutio, joka sopii etäpalavereihin ja lyhytaikaisiin etätöihin.

Tätä kehitystä tulee tarkkaan seurata ja reagoida proaktiivisesti. Yhtenä esimerkkinä mainittakoon, että kunta kutsui postikortilla vapaa-ajan asukkaitaan Muuttaisinko Mäntyharjuun -tilaisuuteen. Tilaisuus pidettiin 18.3. klo 17 alkaen etätilaisuutena. Tilaisuuteen ilmoittautui yli 70 osallistujaa, joista reilu 60 oli mukana tilaisuudessa. Tilaisuudessa kerrottiin, millaisia palveluja ja mahdollisuuksia kunnalla on tarjota erityisesti lapsiperheille sekä vapaa-aikaan. Sen lisäksi kerrottiin kuinka vapaa-ajan asunnon voi muuttaa vakituiseksi asunnoksi ja minkälaisia työpaikkoja ja koulutusta alueella on tarjolla. 

Aloitteen esittämän erillisen hankkeen käynnistäminen yhdessä yrittäjien ja muiden toimijoiden kanssa olisi jossain määrin päällekkäistä seudullisen Solmu-hankkeen kanssa. Mikäli oma hanke halutaan käynnistää, tulee jo hankesuunnitelman laadintavaiheessa tarkkaan miettiä ne toimenpiteet ja niihin resurssointi, joilla saataisiin aikaan aloitteenmukaista tulosta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus

  1. merkitsee aloitteen johdosta annetyn selvityksen tietoonsa ja
  2. saattaa selvityksen kunnanvaltuuston tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto merkitsee aloitteen johdosta annetun selvityksen tiedoksi.