Kunnanvaltuusto, kokous 12.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirjantarkastajat, kaksi henkilöä, on valittu aakkosjärjestyksessä.

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Eero Kantola ja Panu Karjalainen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eero Kantola ja Panu Karjalainen.