Kunnanvaltuusto, kokous 12.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Valtuustoaloite / tietoliikenne, metsien monipuolinen hyödyntäminen (lisäpykälä)

Kuvaus

Mäntyharjun Sosialidemokraattien valtuustoryhmä / Timo Kuoksa, Ari Hartonen, Mikko Lyytikäinen, Tero Ollikainen ja Tapani Penttinen jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:
"Itä- ja Pohjois-Suomen huippukokouksen kannanotossa ja Etelä-Savon maakuntaliiton korona-elpymissuunnitelmissa haetaan kasvua metsän monipuolisesta hyödyntämisestä, elinkeinotoiminnasta, osaamisesta ja innovaatioista.

Kolmen seuraavan vuoden rahoitus saadaan EU:n Elpymis- ja palautumistukivälineellä vuosille 2021-23 ja kuluvaan EU rakennerahasto-ohjelmaan tulevalla lisärahoituksella vuosille 2021-24.

Etelä-Savon maakuntaliitto esittää merkittävää puurakentamisen ohjelmaa.

1. Mäntyharjun kunnan tulee aktiivisesti osallistua yhdessä mäntyharjulaisten yrittäjien kanssa tähän ohjelmaan. Tavoitteena on Mäntyharjun elinvoiman kehittäminen ja uusia työpaikkoja mäntyharjulaisille.
2. Mäntyharjun strategian päivittäminen on ajankohtaista tulevalle valtuustokaudelle. Puurakentaminen kirjataan tulevaisuuden kärkihankkeeksi.

Mäntyharjussa 12.10.2020"

Päätösehdotus

-

Päätös

Kunnanvaltuusto lähettää aloitteen kunnanhallitukselle toimenpiteitä varten.

Kokouskäsittely

Valtuutettu Timo Kuoksa jätti kunnanvaltuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen.

Itä- ja Pohjois-Suomen huippukokouksessa ja Etelä-Savon maakuntaliitossa..


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)