Kunnanvaltuusto, kokous 14.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Kokouksen kokoonkutsuja: Markku Häkkänen, kunnanvaltuuston puheenjohtaja.

Kokouskutsu on julkaistu yleisessä tietoverkossa sekä Pitäjänuutiset -lehdessä 8.9.2020 päivätyllä kuulutuksella sekä lähetetty sähköisesti valtuutetuille, kunnanhallitukselle sekä kunnanjohtajalle.

KuntaL 94 § Valtuuston kokoontuminen
Mäntyharjun kunnan hallintosääntö 78 § 1 mom, 79 – 86 §

 

Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että

Valtuutettu Birgitta Hämäläinen oli estynyt saapumasta kokoukseen.
Varajäseneksi oli kutsuttu Tero Ollikainen (1. varavaltuutettu SDP).
Valtuutettu Tapani Pettinen oli estynyt saapumasta kokoukseen.
Varajäsenski oli kutsuttu Mia Lamponen (2. varavaltuutettu SDP).

Valtuutettu Antti Häkkänen oli estynyt saapumasta kokoukseen.
Varajäseneksi oli kutsuttu Janne Haajanen (1. varavaltuutettu KOK), joka oli estynyt saapumasta kokoukseen.
Varajäseneksi oli kutsuttu Anniina Kähkönen (2. varavaltuutettu KOK).

Valtuutettu Jani Paasonen oli estynyt saapumasta kokoukseen.
Varajäseneksi oli kutsuttu Juha Vallin (2. varavaltuutettu SIT).

 

Puheenjohtaja ilmoitti, että kunnanhallitus on kokoontunut tänään 14.9.2020 ja esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto ottaa lisälistalla käsiteltäväkseen seuraavan asian "Kisalan peruskorjaus ja laajennus".

Puheenjohtaja Häkkänen totesi, että hallintosäännön 93 § 2 kohdan mukaan asia, jota käsitellään ensimmäisen kerran valtuustossa eikä esityslistaa ole toimitettu kokouskutsun yhteydessä, pannaan pöydälle seuraavaan kokoukseen, jos vähintään neljäsosa läsnä olevista valtuutetuista pyytää asian pöydällepanoa.
Muissa tilanteissa asian pöydälle panosta päätetään enemmistöpäätöksellä.

Puheenjohtaja tiedusteli vastustaako kukaan valtuutetuista em. asian ottamista lisäasiana käsiteltäväksi tässä valtuuston kokouksessa.
Kukaan valtuutetuista ei vastustanut asian käsittelyä lisäasiana tässä kokouksessa.

Päätösehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

---

Kokouksen aluksi kunnanvaltuuston pj. Markku Häkkänen luovutti hallinto- ja talousjohtaja Tuomo Penttiselle Tasavallan Presidentin 6.12.2019 myöntämän Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan ansioristin.

 

Kokouksen aluksi Kari-Pekka Töyrylä Taloustutkimus Oy:stä esitteli kesäkuussa 2020 tehdyn Kuntien Asukaskokemus 2020 kyselyn tulokset.
Tulokset toimitetaan valtuutetuille.