Kunnanvaltuusto, kokous 14.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirjantarkastajat, kaksi henkilöä, on valittu aakkosjärjestyksessä.

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Antti Häkkänen ja Tapio Hämäläinen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tapio Hämäläinen ja Heta Jukola.