Kunnanvaltuusto, kokous 15.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 91 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Kokouksen kokoonkutsuja: Markku Häkkänen, kunnanvaltuuston puheenjohtaja.


KuntaL 94 § Valtuuston kokoontuminen

Hallintosääntö
- 82 § Valtuuston varsinainen kokous ja sähköinen kokous
- 83 § Kokouskutsu
- 84 § Esityslista
- 85 § Sähköinen kokouskutsu
- 88 § Varavaltuutetut kutsuminen
- 89 § Läsnäolo kokouksessa
- 90 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valtuuston kokouskutsu on julkaistu Mäntyharjun kunnan www-sivuilla 9.11.2021 ja Pitäjänuutiset-lehdessä 11.11.2021.
Kokouskutsu on 9.11.2021 lähetetty sähköisesti valtuutetuille, kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle.

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden
- todetaan läsnäolijat / valtuutettujen esteilmoitukset
- hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.

 

Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että

Valtuutettu Iiro Heikkilä oli estynyt saapumasta kokoukseen.
Varajäseneksi oli kutsuttu Marko Siiriäinen (1. varavaltuutettu KESK).

Päätösehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.