Kunnanvaltuusto, kokous 15.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 92 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Hallintosääntö 104 § Pöytäkirjan laatiminen ja pitäminen
Valtuuston pöytäkirjaan sovelletaan, mitä pöytäkirjan laatimisesta määrätään 143 §:ssä
- pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja
- pöytäkirjantarkastajia valitaan kaksi
- pöytäkirjantarkastajat on valittu aakkosjärjestyksessä
- pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Mäntyharjun kunnan www.sivuilla 18.11.2021 alkaen.

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajat aakkosjärjestyksen mukaan ovat: Heta Jukola ja Eero Kantola.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heta Jukola ja Eero Kantola.