Kunnanvaltuusto, kokous 15.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 97 Valtuustoaloite / Itä-Suomen päihdehuollon peruspääoman palautuksen käyttäminen ennaltaehkäisevään päihdetyöhön ja syrjäytymisen ehkäisyyn (lisäpykälä)

Kuvaus

Kunnanvaltuuston valtuustoryhmien puheenjohtajien puolesta Ari Kokkola jätti seuraavan valtuustoaloitteen:

"Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkaminen on edennyt päätökseen ja peruspääomasta palautetaan jäsenkunnille yhteensä 1 239 070 €, Mäntyharjun osuus on 13 610 €.

Esitämme, että tämä summa korvamerkitään kokonaisuudessaan sivistyslautakunnalle ennaltaehkäisevään päihdetyöhön ja syrjäytymisen ehkäisyyn.

Mäntyharjussa 15.11.2021
Ari Kokkola, Christian Malm, Raimo Leppäkumpu, Antti Mustonen, Seppo Hujanen, Eero Kantola."

Päätösehdotus

-

Päätös

Kunnanvaltuusto lähettää aloitteen kunnanhallitukselle toimenpiteitä varten.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)