Kunnanvaltuusto, kokous 18.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Hallintosääntö
- 82 § Valtuuston varsinainen kokous ja sähköinen kokous
- 83 § Kokouskutsu
- 84 § Esityslista
- 85 § Sähköinen kokouskutsu
- 88 § Varavaltuutetut kutsuminen
- 89 § Läsnäolo kokouksessa
- 90 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kunnanvaltuuston kokouskutsu on julkaistu Mäntyharjun kunnan www-​sivuilla osoitteessa www.mantyharju.fi 12.10.2021 ja Pitäjänuutiset-lehdessä 14.10.2021.

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden
- todetaan läsnäolijat / valtuutettujen esteilmoitukset
- hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.

 

Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että

Valtuutettu Iiro Heikkilä oli estynyt saapumasta kokoukseen.
Varajäseneksi oli kutsuttu Marko Siiriäinen (1. varavaltuutettu KESK).

Valtuutettu Jaana Partio oli estynyt saapumasta kokoukseen.
Varajäseneksi oli kutsuttu Antti Hyyryläinen (2. varavaltuutettu KESK).

Valtuutettu Antti Häkkänen oli estynyt saapumasta kokoukseen.
Varajäseneksi oli kutsuttu Jaana Lopperi (1. varavaltuutettu KOK),

Päätösehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)