Kunnanvaltuusto, kokous 18.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 Kunnanvaltuuston ja -hallituksen syyskauden 2021 kokousaikataulu

MjuDno-2021-628

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kuntalain 94 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminen aikoina ja myös silloin kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpelliseksi.

Mäntyharjun kunnan hallintosäännön 122 §:ssä todetaan, että toimielin (kunnanhallitus) päättää kokoustensa ajan ja paikan.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus merkitsee syyskauden 2021 alustavan kokousaikataulun tiedoksi ja saattaa sen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto merkitsee syyskauden 2021 alustavan kokousaikataulun tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)