Kunnanvaltuusto, kokous 18.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Hallintosääntö 104 § Pöytäkirjan laatiminen ja pitäminen
Valtuuston pöytäkirjaan sovelletaan, mitä pöytäkirjan laatimisesta määrätään 143 §:ssä
- pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja
- pöytäkirjantarkastajia valitaan kaksi
- pöytäkirjantarkastajat on valittu aakkosjärjestyksessä
- pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajat aakkosjärjestyksen mukaan ovat: Anne Häkkänen ja Antti Häkkänen.

 

Valtuutettu Antti Häkkänen oli estynyt saapumasta kokoukseen, joten aakkosjärjestyksen mukaan seuraavana pöytäkirjantarkastusvuorossa on Tapio Hämäläinen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anne Häkkänen ja Tapio Hämäläinen