Kunnanvaltuusto, kokous 2.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Kokouksen kokoonkutsuja: Markku Häkkänen, kunnanvaltuuston puheenjohtaja.

Kokouskutsu on julkaistu julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, yleisessä tietoverkossa sekä Pitäjänuutiset -lehdessä 26.11.2019 päivätyllä kuulutuksella sekä lähetetty sähköisesti valtuutetuille, kunnanhallitukselle sekä kunnanjohtajalle.

KuntaL 94 § Valtuuston kokoontuminen
Mäntyharjun kunnan hallintosääntö 78 § 1 mom, 79 – 86 §

 

Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että

valtuutettu Birgitta Hämäläinen oli estynyt saapumasta kokoukseen.
Varajäseneksi oli kutsuttu Tero Ollikainen (1. varavaltuutettu SDP).

Valtuutetut Antti Häkkänen ja Jaana Lopperi olivat estyneet saapumasta kokoukseen.
Varajäseniksi oli kutsuttu: Janne Haajanen (1. varavaltuutettu KOK) ja Anniina Kähkönen (2. varavaltuutettu KOK), jotka ilmoittivat esteestä saapua kokoukseen.
Varajäseniksi oli kutsuttu Liisa Torniainen (3. varavaltuutettu KOK) ja Pasi Juvonen (4. varavaltuutettu KOK).

Valtuutettu Markku J. Lamponen oli estynyt saapumasta kokoukseen.
Varajäseneksi oli kutsuttu Pekka Heikkilä (1. varavaltuutettu KESK).

 

Päätösehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.