Kunnanvaltuusto, kokous 4.12.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Hallintosääntö 119 § Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen
Valtuuston pöytäkirjaan sovelletaan, mitä pöytäkirjan laatimisesta määrätään 159 §:ssä
- pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja
- pöytäkirjantarkastajia valitaan kaksi
- pöytäkirjantarkastajat on valittu aakkosjärjestyksessä
- pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajat aakkosjärjestyksen mukaan ovat: Jani Paasonen ja Jaana Partio.

 

Jani Paasonen oli estynyt saapumasta kokoukseen, joten hänen tilalleen tulee valita toinen henkilö pöytäkirjatarkastajaksi.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaana Partio ja Leena Pekkanen.