Kunnanvaltuusto, kokous 8.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Kokouksen kokoonkutsuja: Markku Häkkänen, kunnanvaltuuston puheenjohtaja.

Kokouskutsu on julkaistu yleisessä tietoverkossa sekä Pitäjänuutiset -lehdessä 2.2.2021 päivätyllä kuulutuksella sekä lähetetty sähköisesti valtuutetuille, kunnanhallitukselle sekä kunnanjohtajalle.

KuntaL 94 § Valtuuston kokoontuminen
Mäntyharjun kunnan hallintosääntö 78 § 1 mom, 79 – 86 §

 

Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että

Valtuutettu Birgitta Hämäläinen oli estynyt saapumasta kokoukseen.
Varajäseneksi oli kutsuttu Miia Lamponen (2. varavaltuutettu SDP).

Valtuutettu Aleksi Penttinen oli estynyt saapumasta kokoukseen.
Varajäseneksi oli kutsuttu Pekka Heikkilä (1. varavaltuutettu KESK).

Valtuutettu Jani Paasonen oli estynyt saapumasta kokoukseen.
Varajäseneksi oli kutsuttu Juha Vallin (1. varavaltuutettu, SIT).

Päätösehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.