Kunnanvaltuusto, kokous 8.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirjantarkastajat, kaksi henkilöä on valittu aakkosjärjestyksessä.

Kokouksen pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä Mäntyharjun kunnantalolla, hallintosihteerin huoneessa 11.2.2021 klo 9.00-15.00 ja julkaistaan yleisessä tietoverkossa.

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jaana Lopperi ja Antti Mustonen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaana Lopperi ja Antti Mustonen.