Kunnanvaltuusto, kokous 8.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Valtuustoaloite / seurojentaloavustuksen palauttaminen kunnan talousarvioon (lisäpykälä)

Kuvaus

Mäntyharjun Puolueisiin Sitoutumattomien valtuustoryhmä Antti Mustonen, Juha Vallin ja Markku Huovinen jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

”Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että seurojentaloavustus palautetaan kunnan talousarvioon ja a.o. seuroja avustetaan seurojentalojen ylläpidossa sekä kompensoidaan kiinteistöveron vaikutus.

Mäntyharjussa 8.2.2021”
 

Päätösehdotus

-

Päätös

Kunnanvaltuusto lähettää aloitteen kunnanhallitukselle toimenpiteitä varten.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)