Kunnanvaltuusto, kokous 8.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Kokouksen kokoonkutsuja: Markku Häkkänen, kunnanvaltuuston puheenjohtaja.

Kokouskutsu on julkaistu yleisessä tietoverkossa sekä Pitäjänuutiset -lehdessä 2.3.2021 päivätyllä kuulutuksella sekä lähetetty sähköisesti valtuutetuille, kunnanhallitukselle sekä kunnanjohtajalle.

KuntaL 94 § Valtuuston kokoontuminen
Mäntyharjun kunnan hallintosääntö 78 § 1 mom, 79 – 86 §

 

Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että

Valtuutettu Birgitta Hämäläinen oli estynyt saapumasta kokoukseen.
Varajäseneksi oli kutsuttu Miia Lamponen (1. varavaltuutettu SDP).

Valtuutettu Aleksi Penttinen oli estynyt saapumasta kokoukseen.
Varajäseneksi oli kutsuttu Pekka Heikkilä (1. varavaltuutettu KESK).

Valtuutettu Sari Lantta oli estynyt saapumasta kokoukseen.
Varajäseneksi oli kutsuttu Minna Hytönen (2. varavaltuutettu KESK).

Valtuutettu Jani Paasonen oli estynyt saapumasta kokoukseen.
Varajäseneksi oli kutsuttu Juha Vallin (1. varavaltuutettu, SIT).

Päätösehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Puheenjohtajan pyynnöstä maanantaina 8.3.2021 aamupäivästä lähetettiin valtuutetuille kokouskutsu sähköisen Teams-yhteyden kautta osallistumisesta kokoukseen. 

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Paikalla kokouksessa Mäntyharjun seurakuntakeskuksen salissa olivat kunnanvaltuuston puheenjohtaja Markku Häkkänen ja valtuutetut: Ari Hartonen, Seppo Kettunen, Timo Kuoksa, Antti Mustonen, Ismo Partio, Tapani Penttinen, Juha Vallin sekä kunnanjohtaja Jukka Ollikainen, hallinto- ja talousjohtaja Maija Penttilä, sivistysjohtaja Sari Aarniokoski ja kokouksen sihteeri Arja Leppäkumpu.


Muut valtuutetut osallistuivat kokoukseen Teams-etäyhteydellä: Ilpo Honkanen, Seppo Hujanen, Markku Huovinen, Antti Häkkänen, Tapio Hämäläinen, Heta Jukola, Eero Kantola, Panu Karjalainen, Jenni Kasurinen, Markku J. Lamponen, Jaana Lopperi, Eveliina Mäenpää, Tero Ollikainen, Leena Pekkanen, Mika Ruohoranta, Anssi Turtiainen, Mia Lamponen, Pekka Heikkilä ja Minna Hytönen.