Kunnanvaltuusto, kokous 8.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirjantarkastajat, kaksi henkilöä, on valittu aakkosjärjestyksessä.


Kokouksen pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä Mäntyharjun kunnantalolla, hallintosihteerin huoneessa 11.3.2021 klo 9.00-15.00 ja julkaistaan yleisessä tietoverkossa.
 

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Eveliina Mäenpää ja Tero Ollikainen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eveliina Mäenpää ja Tero Ollikainen.