Kunnanvaltuusto, kokous 8.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Valtuustoaloite / koulukiusaamisen, kouluväkivallan ja muun laittoman toiminnan lopettaminen (lisäpykälä)

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki