Kunnanvaltuusto, kokous 8.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Valtuustoaloite / puurakentamisen vaihtoehto tulevassa kirjasto / ruokala / kunnanvirasto -hankinnassa (lisäpykälä)

MjuDno-2021-291

Kuvaus

Mäntyharjun Sosialidemokraatit ry:n valtuustoryhmä: Ari Hartonen, Timo Kuoksa, Mia Lamponen, Tero Ollikainen, Tapani Penttinen jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Puurakentaminen on yksi merkittävimmistä kärkihankkeista Etelä-Savon hallinnoimissa ja rahoittamissa hankkeissa. Etelä-Savon maakuntaliitolta on haettavana tukea puurakentamisen edistämiseen.

Ympäristöministeriön Puurakentamisen ohjelma on avannut kolmannen hakukierroksen julkiselle sektorille puun käyttöä rakentamisessa edistäviin hankkeisiin.

Mäntyharjun on toimittava aktiivisesti ja nopeasti. Meillä on valmis kohde, tehdään avustushakemus kirjasto/ruokala/kunnanvirasto -rakennushankkeeseen. Esimerkiksi suunnitteluun, massiivipuurakentamisen tai hybridirakentamisen tietotaitoon ja hankintaosaamiseen on saatavilla avustusta ja hankerahoitusta.

Mahdollistetaan puurakentamisen vaihtoehto tulevassa kirjasto/ruokala/kunnanvirasto -hankinnassa.

Mäntyharjussa 8.3.2021"

Päätösehdotus

.

Päätös

Kunnanvaltuusto lähettää aloitteen kunnanhallitukselle toimenpiteitä varten. 


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)