Kunnanvaltuusto, kokous 8.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Kokouksen kokoonkutsuja: Markku Häkkänen, kunnanvaltuuston puheenjohtaja.


Mäntyharjun kunnanvaltuusto kokoontuu Kulttuurisalissa, Kompantie 22, 52700 Mäntyharju, 8.6.2020 klo 18.00.

Kokouskutsu on julkaistu yleisessä tietoverkossa sekä Pitäjänuutiset -lehdessä 2.6.2020 päivätyllä kuulutuksella sekä lähetetty sähköisesti valtuutetuille, kunnanhallitukselle sekä kunnanjohtajalle.

KuntaL 94 § Valtuuston kokoontuminen
Mäntyharjun kunnan hallintosääntö 78 § 1 mom, 79 – 86 §

 

Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että

Valtuutettu Birgitta Hämäläinen oli estynyt saapumasta kokoukseen.
Varajäseneksi oli kutsuttu Tero Ollikainen (1. varavaltuutettu SDP).

Valtuutettu Antti Häkkänen oli estynyt saapumasta kokoukseen.
Varajäseneksi oli kutsuttu Janne Haajanen (1. varavaltuutettu KOK).

Valtuutettu Mika Ruohonen oli estynyt saapumasta kokoukseen.
Varajäseneksi oli kutsuttu Pekka Heikkilä (1. varavaltuutettu KESK), joka oli estynyt saapumasta kokoukseen.
Varajäseneksi oli kutsuttu Minna Hytönen (2. varavaltuutettu KESK).

 

Puheenjohtaja ilmoitti, että kunnanhallitus on kokoontunut tänään 8.6.2020 ja esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto ottaa lisälistalla käsiteltäväkseen seuraavan asian "Halmeniemen kylätalon remontin hankeaikainen rahoitus".

Puheenjohtaja Häkkänen totesi, että hallintosäännön 93 § 2 kohdan mukaan asia, jota käsitellään ensimmäisen kerran valtuustossa eikä esityslistaa ole toimitettu kokouskutsun yhteydessä, pannaan pöydälle seuraavaan kokoukseen, jos vähintään neljäsosa läsnä olevista valtuutetuista pyytää asian pöydällepanoa.
Muissa tilanteissa asian pöydälle panosta päätetään enemmistöpäätöksellä.

Puheenjohtaja tiedusteli vastustaako kukaan valtuutetuista em. asioiden ottamista lisäasioina käsiteltäväksi tässä valtuuston kokouksessa.
Kukaan valtuutetuista ei vastustanut asioiden käsittelyä lisäasioina tässä kokouksessa.

Päätösehdotus


Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisäasia § 27 hyväksyttiin yksimielisesti käsiteltäväksi tässä kokouksessa.