Kunnanvaltuusto, kokous 8.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Mäntyharjun Seudun Elinkeinojen Kehitys Oy:n toimintakertomus 2019

MjuDno-2020-297

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun Seudun Elinkeinojen Kehitys Oy:n (Mäsek Oy) hallitus on kokouksessaan 19.3.2020 hyväksynyt toimintakertomus vuodelta 2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus 

  1. merkitsee Mäsek Oy:n toimintakertomuksen vuodelta 2019 tietoonsa ja
  2. saattaa sen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Mäsek Oy:n hallituksen toimitusjohtaja, valtuuston 1. varapj. Eveliina Mäenpää poistui kokouksesta esteellisenä asian käsittelyn ajaksi, HallintoL 28 § 5 mom.

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto merkitsee Mäsek Oy.n toimintakertomuksen vuodelta 2019 tietoonsa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Mäsek Oy:n hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja, valtuuston I varapj. Eveliina Mäenpää poistui kokouksesta esteellisenä asian käsittelyn ajaksi, Kuntalaki 97.1 §.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)