Kunnanvaltuusto, kokous 8.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirjantarkastajat, kaksi henkilöä, valitaan aakkosjärjestyksessä.

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Seppo Hujanen ja Markku Huovinen.

Päätös

Hyväksyttiin.