Kunnanvaltuusto, kokous 8.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Valtuustoaloite / hanke osaavan työntekijäkunnan saamiseksi paikkakunnan työpaikkoihin (lisäpykälä)

Kuvaus

Mäntyharjun kunnanvaltuuston Kokoomusryhmä / Seppo Hujanen, Markku Häkkänen, Panu Karjalainen, Jaana Lopperi, Heta Jukola ja Janne Haajanen jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:
"Elivoimaisen kunnan tulevaisuus vaatii jatkuvia toimenpiteitä paikkakunnan työpaikkojen ja samalla tulopohjan turvaamiseksi. Menestyvien yritysten tulevaisuus on ehdoton edellytys kunnan elinvoimalle. Kunnan on toimittava nykyisten ja tulevien työpaikkojen puolesta myös näin valtakunnallisen epidemian sekä kunnan omien taloushaasteiden aikana.

Mäntyharjussa on tällä hetkellä osalla yrityksistä sekä sosiaali- ja terveysalan yksiköistä suuri tarve osaavista työntekijöistä. Nämä työpaikat soveltuvat sekä naisille että miehille eri ammattialoilla. Pula osaavista työntekijöistä on muodostumassa pullonkaulaksi ja esteeksi toiminnan kehittymiselle. Kunnan on oltava aktiivinen tämän pulan helpottamiseksi.

Edellisen vuoksi kokoomusryhmä aloitteenaan esittää, että 
- Mäntyharjun kunta käynnistää välittömästi yhdessä yrittäjien sekä palvelualan yksiköiden ja viranomaistahojen kanssa hankkeen osaavan työntekijäkunnan saamisesi paikkakunnan työpaikkoihin
- kunta tekee erillisen suunnitelman hankkeen toteuttamiseksi ja noudattamiseksi sekä osallistuu sen pikaiseen toteuttamiseen.

Mäntyharjussa kesäkuun 8 päivänä 2020
Kokoomuksen valtuustoryhmä"

Päätösehdotus

-

Päätös

Kunnanvaltuusto lähettää aloitteen kunnanhallitukselle toimenpiteitä varten.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)