Rakennuslautakunta, kokous 11.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Ilmoitusasiat 11.3.2024/Rakennuslautakunta

MjuDno-2024-146

Valmistelija

  • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Kuvaus

Rakennustarkastajan katselmusmuistio 31.1.2024 rakennuksen/piharakenteiden kunnossapitovelvollisuuden laiminlyönti koskien kiinteistöä 507-413-7-635 . Katselmusmuistio liitteineen nähtävillä kokouksessa.

Rakennustarkastajan ilmoitus 11.1.2024 kiinteistöllä 507-413-7-574 suoritettavasta käynnistä 2.2.2024. Rakennustarkastajan katselmusmuistio 7.2.2024 kiinteistön 507-413-7-574 toimitilassa 2.2.2024 suoritetusta katselmuksesta, suoritetuista töistä ja niiden luvan varaisuudesta. Asiakirjat nähtävillä kokouksessa.

Rakennustarkastajan ilmoitus 5.2.2024 töiden keskeyttämisestä ja jatkotoimenpiteistä koskien rakennuslupaa 507-2020-0075  . Kohteeseen on hyväksytty uudet työnjohtajat ja luvan mukaiset työt jatkuvat.

Rakennustarkastajan  6.1.- 29.2.2024 antamat päätökset erillisenä liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Rakennuslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoon saaduksi.

Päätös

Merkittiin ilmoitusasiat tietoon saaduksi.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)