Rakennuslautakunta, kokous 1.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Ilmoitusasiat 1.9.2020 / Rakennuslautakunta

MjuDno-2020-564

Valmistelija

  • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Kuvaus

Rakennustarkastajan antamat päätökset erilisenä liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Rakennuslautakunta merkitsee tietoonsa saaduksi rakennustarkastajan antamat päätökset.

Päätös

Merkittiin tietoon saaduksi