Rakennuslautakunta, kokous 20.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Ilmoitusasiat 20.4.2021 / Rakennuslautakunta

MjuDno-2021-322

Valmistelija

  • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Kuvaus

Rakennustarkastajan antama kehotus 8.4.2021 kiinteistölle 507-413-7-709 (nähtävillä kokouksessa)

Teknisen johtajan raportti 8.4.2021 vanhan Kisalan palo-osastoinneista (käydään läpi kokouksessa)

Rakennustarkastajan huomautus 15.4.2021 vanhan Kisalan purkutöiden yhteydessä esiintulleista palo-osastoinnin puutteista (llite)

Rakennustarkastajan antamat päätökset 11.3.2021-13.4.2021 erillisenä liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Rakennuslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoosa saatetuksi.

Päätös

Merkittiin ilmoitusasiat tietoon saaduksi.