Rakennuslautakunta, kokous 21.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Ilmoitusasiat 21.11.2023 / Rakennuslautakunta

MjuDno-2023-583

Valmistelija

  • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Kuvaus

Rakennuslautakunnan II kolmannesvuosiraportti esitellään rakennuslautakunnalle kokouksessa tiedoksi. Kokousaikataulullisesti kunnanhallitus on käsitellyt koko kunnan kolmannesvuosiraportit kokouksessaan 9.10.2023. § 192

Rakennustarkastajan kehotus 26.10.2023 asuinrakennuksesta pois muuttamiseksi 15.12.2023 mennessä. Korjaustyöt (rakennuslupa) on tehtävä, ennen kuin rakennukseen voi muuttaa takaisin (asian liitteet esillä vain kokouksessa).

Rakennustarkastajan 1.9.-14.11.2023 antamat päätökset erillisenä liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Rakennuslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoon saaneeksi.

Päätös

Merkittiin ilmoitusasiat tietoon saaduksi.