Rakennuslautakunta, kokous 21.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Kuvaus

Hallintosääntö 159 § Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen

- pöytäkirjantarkastajia valitaan kaksi
- pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä
- pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Paavo Korhonen ja Marko Siiriäinen

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Katja Mattila ja Marko Siiriäinen.