Rakennuslautakunta, kokous 2.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Ilmoitusasiat 2.11.2021 / Rakennuslautakunta

MjuDno-2021-758

Valmistelija

  • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Kuvaus

Vs. rakennustarkastajan 1.8.-31.10.2021 antamat päätökset erillisenä liittenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Rakennuslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saaduksi.

Päätös

Ilmoitusasiat merkittiin tietoon saaduksi.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)