Rakennuslautakunta, kokous 29.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Arviointikertomus 2019 / Rakennuslautakunta

MjuDno-2020-469

Valmistelija

  • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Kuvaus

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 8.6.2020 § 20 käsitellyt vuoden 2019 arviointikertomusta ja kehoittanut kunnanhallitusta raportoimaan kunnanvaltuustolle ennen vuoden 2021 talousarviokäsittelyä toimenpiteistä,​ joihin arviointikertomuksessa esitettyjen epäkohtien,​ kysymysten ja selvityspyyntöjen johdosta on ryhdytty.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Rakennuslautakunta

  1. merkitsee arviointikertomuksen 2019 tiedoksi,
  2. huomioi kaikki arviointikestomuksessa esitetyt asiat vuoden 2021 talousarvion valmistelussa.

Päätös

Hyväksyttiin

Kunnanhallituksen edustaja Markku Lamponen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen