Rakennuslautakunta, kokous 29.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Ilmoitusasiat 29.6.2020 / Rakennuslautakunta

MjuDno-2020-460

Valmistelija

  • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Kuvaus

Rakennustarkastajan lausunto 2.6.2020; Kokoontumistiloissa samanaikaisesti oleskelevien henkilöiden enimmäismäärät/Yhtenäiskoulu

Rakennustarkastajan antamat päätökset erillisenä liittenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Rakennuslautakunta merkitsee tietoonsa saaduksi rakennustarkastajan lausunnon sekä antamat päätökset.

Päätös

Merkittiin tietoon saaduksi