Rakennuslautakunta, kokous 29.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Rakennuslupahakemus myymälä-ja toimistorakennuksen sijoittamiseksi kiinteistölle / Oy Woikoski Ab

MjuDno-2020-464

Valmistelija

  • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Kuvaus

Oy Woikoski Ab on jättänyt 29.4.2020 rakennuslupahakemuksen myymälä-/toimistorakennuksen sijoittamiseksi kiinteistölle 507-420-9-0, osoitteeseen Nurmaankyläntie 90a, 52960 Nurmaa. Rakennus on olemassa oleva rakennus, joka siirretään kiinteistölle ja siihen tehdään sisäisiä muutoksia sekä uusi ulkoverhous.

Mäntyharjun kunnan hallintosäännössä (voimaan tulo 1.6.2017) kunnan rakennusvalvontaviranomaiseksi on määrätty rakennuslautakunta, joka lautakunnan delegointipäätöksen 14.2.2017 § 9 mukaan käsittelee teollisuus- ja liikerakennusten rakennusluvat. 

Liitteenä Louhi -ohjelmalla valmisteltu päätösehdotus myymälä-/toimistorakennuksen rakentamiseksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Mäntyharjun rakennuslautakunta hyväksyy rakennusluvan liitteenä olevan päätösehdotuksen mukaisesti.

Sovelletut säännökset:
Maankäyttö- ja rakennuslaki 21 §, 117 c §, 117 g §, 117 j §, 117 k §, 122 §, 122 a §, 125 §, 135 §, 150 f § 171 § ja 175 §
Hallintolaki 45 §
WHD Gårdin ranta-asemakaava
Mäntyharjun kunnan rakennusjärjestys
Mäntyharjun kunnan hallintosääntö 22 §/ Rakennuslautakunta
Mäntyharjun rakennusvalvonnan päätös § 9/ 2017
Mäntyharjun rakennusvalvonnan taksa 2019

Päätös

Hyväksyttiin

Tiedoksi

Etelä-Savon pelastuslaitos/ Paloinsinööri, Mikkelin kaupunki/ Ympäristöpalvelut