Rakennuslautakunta, kokous 29.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Survaanniemen ranta-asemakaavan kumoaminen /Rakennuslautakunnan lausunto

MjuDno-2020-454

Valmistelija

  • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun tekninen lautakunta on päättänyt asettaa kokouksessaan 10.12.2019 § 101 Survaanniemen ranta-asemakaavan kumoamista koskevat kaavaehdotusasiakirjat MRA 27 §:n mukaisesti nahtäville. Tekninen lautakunta pyytää rakennuslautakunnan lausuntoa kaavahankkeesta 1.7.2020 mennessä.

Survaanniemen ranta-asemakaavan alueella olevat rakennuspaikat ei ole toteutuneet, joten sen kumoamisella ei ole vaikutusta jo rakennettuun ympäristöön. Ranta-asemakaavan kumoaminen selkeyttää rakentamisen luvitusta ja ohjaamista, koska sen alueella on ajantasainen rakentamaista ohjaava Kallaveden rantaosayleiskaava.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Mäntyharjun rakennuslautakunta esittää lausuntonaan, että Survaanniemen ranta-asemakaavan voi kumota.

Päätös

Hyväksyttiin

Tiedoksi

Tekninen lautakunta