Rakennuslautakunta, kokous 9.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Poikkeamislupahakemus Vanosen rantaosayleiskaavan ja rakennusjärjstyksen määräyksistä (rakennuspaikka/rakennettava kerrosala)

MjuDno-2021-102

Valmistelija

  • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Kuvaus

Vanosen rantaosayleiskaavan alueelle kiinteistölle 507-424-1-242 on jätetty sähköisen Lupapiste.fi -palvelun kautta poikkeamislupahakemus 11.1.2021.  Poikkeamista haetaan Vanosen rantaosayleiskaavan määräyksistä (M-alueelle rakentaminen) sekä rakennuspaikan rakennusoikeuden sallimiseksi 250 k-m²:iin.

Mäntyharjun kunnan hallintosäännössä on MRL 171 §:n mukaisten poikkeamisten ratkaisuvalta siirretty rakennuslautakunnalle. 

Oheisliitteenä on kartat ja Louhi-ohjelmalla valmisteltu päätösehdostus, joka sisältää hanke-, lähtö- ja käsittelytiedot sekä perustelut.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Rakennuslautakunta myöntää hakemuksen mukaisen poikkeamisen Vanosen rantaosayleiskaavan ja rakennusjärjestyksen määräyksistä. Poikkeamislupa on voimassa 2 vuotta siitä päivästä lukien, kun se on saanut lainvoiman. Rakennuslupa/- luvat rakentamiselle on haettava tänä aikana, kuten jatkotoimenpiteissä on ohjeistettu.

Ennen minkäänlaiseen jatkatoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on poikkeamisluvan voimassaoloaikana haettava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuslupaa rakennuksen käyttötarkoituksen muuttamiselle sekä uudisrakennuksille.

Sovelletut oikeusohjeet:
Maankäyttö- ja rakennuslaki 43 §, 72 §, 125 §, 136 §, 171 §, 173 § ja 174 §
Maankäyttö- ja rakennusasetus 85 §, 86 § ja 88 §
Hallintolaki 45 §
Mäntyharjun kunnan hallintosääntö (12.12.2016 § 67) 22 §/ Rakennuslautakunta
Vanosen rantaosayleiskaava
Mäntyharjun kunnan rakennusjärjestys 5.1 ja 5.2
Mäntyharjun kunnan rakennuslautakunnan ohje; Käyttötarkoituksen muutos/Poikkeaminen
Mäntyharjun rakennusvalvonnan taksa 2021

 

Päätös

Hyväksyttiin

Tiedoksi

Hakija, Etelä-Savon elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus (MRA 88 §), Mäntyharjun kunnan paikkatietokäsittelijä