Rakennuslautakunta, kokous 9.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Poikkeamislupahakemus / Koy Mäntyharjun Myllyrinne

MjuDno-2021-101

Valmistelija

  • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Kuvaus

Asemanseudun rakennuskaavan muutoksen alueella kiinteistölle 507-413-7-13 on jätetty sähköisen Lupapiste.fi -palvelun kautta poikkeamislupahakemus 18.12.2020.  Poikkeamista haetaan Asemanseudun rakennuskaavan muutoksen kaavamääräyksestä koskien rakennuksen osan purkamista.

Mäntyharjun kunnan hallintosäännössä on MRL 171 §:n mukaisten poikkeamisten ratkaisuvalta siirretty rakennuslautakunnalle. 

Oheisliitteenä on kartat ja Louhi-ohjelmalla valmisteltu päätösehdostus, joka sisältää hanke-, lähtö- ja käsittelytiedot sekä perustelut.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Rakennuslautakunta myöntää hakemuksen mukaisen poikkeamisen Asemanseudun rakennuskaavan muutoksen määräyksistä.

Poikkeamislupa on voimassa 2 vuotta siitä päivästä lukien, kun se on saanut lainvoiman. Purkulupa purkamiselle on haettava tänä aikana, kuten jatkotoimenpiteissä on ohjeistettu.

Sovelletut oikeusohjeet:
• Maankäyttö- ja rakennuslaki 54 §, 57 §, 127 §, 139 §, 171 §, 173 § ja 174 §
• Maankäyttö- ja rakennusasetus 85 §, 86 § ja 88 §
• Hallintolaki 45 §
• Mäntyharjun kunnan hallintosääntö (12.12.2016 § 67) 22 §/ Rakennuslautakunta
• Asemanseudun rakennuskaavan muutos
• Mäntyharjun kunnan rakennusjärjestys 3.3
• Mäntyharjun kunnan rakennuslautakunnan ohje; Käyttötarkoituksen muutos/ Poikkeaminen
• Mäntyharjun rakennusvalvonnan taksa 2021

Päätös

Hyväksyttiin

Jäsen Anssi Turtiainen ei osallistunut tämän asian käsittelyyn esteen ilmoittaen ja Teams -yhteys katkaistiin häneltä asian käsittelyn ajaksi (Hallintolaki 28 § 1. mom. 5 kohta.)

Kunnanhall. pj Leena Pekkanen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 17:13.

Tiedoksi

Koy Mäntyharjun Myllyrinne, Mäntyharjun Työttömät ry, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Mäntyharjun kunnan paikkatietokäsittelijä