Rakennuslautakunta, kokous 9.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Rakennuslautakunnan talousarvion 2021 täytäntöönpano

MjuDno-2021-95

Valmistelija

  • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunnanvaltuusto on hyväksynyt 14.12.2020 § 57 vuoden 2021 talousarvion. Hallintosäännön 52 §:n mukaan lautakunnan on hyväksyttävä talousarvioon perustuva käyttösuunnitelma.

 

 

 

Päätösehdotus

Rakennuslautakunta vahvistaa Mäntyharjun kunnanvaltuuston hyväksymän talousarvion sellaisenaan käyttösuunnitelmaksi 2021.

Päätös

Hyväksyttiin